Бидний тухай

 

Манай компани анх 1991 онд Ганбагана ХЭАА нэртэй байгуулагдаж гадаад, дотоод худалдаа, туслах аж ахуй, барилгын засварын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаад 1996 оноос ОМЭГА компани болж өргөжин 2006 оноос Филипс гэрэлтүүлэг компанийг байгуулж, гудамж, зам, талбай, барилга байгууламжын фасадны гэрэлтүүлэг, чимэглэлийн чиглэлээр ажиллаж байна. 2006 оноос гэрэлтүүлгийн төрөлжсөн дэлгүүр нээн ажиллуулж олон арван аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдтэй хамтран ажиллаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд гэрэлтүүлэг, чимэглэл, цахилгаан хангамжийн чиглэлээр 150 гаруй байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гэрэлтүүлэг, 50 гаруй гудамж замын гэрэлтүүлэгийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.


 

Тоо баримтууд