Гадна гэрэлтүүлэг 48вт 120,000

Гадна гэрэлтүүлэг 50вт 135,000
January 3, 2019