Гадна гэрэлтүүлэг 50вт 135,000

Гадна гэрэлтүүлэг 48вт 120,000
January 3, 2019
Гадна гэрэлтүүлэг 6вт 15,000
January 3, 2019