• Улаанбаатар, Баянгол, 5-р хороо

  • philips_gereltuuleg@yahoo.com

  • +976 70288280
5вт , 10вт захиалгаар

5вт , 10вт захиалгаар

Асалтын өнгө : Шар , Цагаан

Лед

Корпус өнгө : Цагаан , Хар

  • Код:
  • Үнэ: