• Улаанбаатар, Баянгол, 5-р хороо

  • philips_gereltuuleg@yahoo.com

  • +976 70288280
5вт-5,900

5вт-5,900

Хэмнэлтийн ламп

Асалтын өнгө : Шар

Асалтын цаг : 6,000

Оролт : Е27

  • Код:
  • Үнэ: