• Улаанбаатар, Баянгол, 5-р хороо

  • philips_gereltuuleg@yahoo.com

  • +976 70288280
8вт-8,500

8вт-8,500

Хэмнэлтийн ламп

Асалтын өнгө : Шар

Асалтын цаг : 6,000

Оролт : Е27

  • Код:
  • Үнэ: